บี−ควิก สินค้า - น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง

ค้นหาจากเบอร์น้ำมันเครื่อง

more

ดูทั้งหมด

map

ค้นหาน้ำมันเครื่องจากรุ่นรถ

more

ดูทั้งหมด

map


brand_logo

MOBIL 1 0W-40 CTN SG Size 4L.

น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์

price ราคาโปรโมชั่น 1,990 บาท
price ราคาปกติ 2,390 บาท

brand_logo

M1 FS X2 5W-50 CTN (TH):SG Size 4L.

น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์

price ราคาโปรโมชั่น 1,890 บาท
price ราคาปกติ 2,290 บาท

brand_logo

MOBIL SUPER 2000 X2 10W-40 SN TH Size 4L.

น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์

price ราคาโปรโมชั่น 850 บาท
price ราคาปกติ 950 บาท

brand_logo

MOBIL SUPER 1000 X2 20W-50 SN TH Size 4L.

น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา

price ราคาปกติ 635 บาท

brand_logo

MOBIL 1 TURBO DIESEL PICKUP 5W40 Size 6L.

น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์

price ราคาโปรโมชั่น 2,090 บาท
price ราคาปกติ 2,490 บาท

คุณสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และดูน้ำมันเครื่องทั้งหมด


ตารางแสดงเรื่องการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน

สินค้า/บริการ ระยะรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง 30 วัน หรือ 5,000 กิโลเมตร โดยคิดจากระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน ไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากการรั่วซึม ของซีลประเก็น และ สภาพเครื่องยนต์
หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com