บี−ควิก สินค้า - น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง

ค้นหาจากเบอร์น้ำมันเครื่อง

more

ดูทั้งหมด

map

ค้นหาน้ำมันเครื่องจากรุ่นรถ

more

ดูทั้งหมด

map


brand_logo

MOBIL SUPER 2000 TURBOSPEED 10W30 Size 6L.

น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์

price ราคาโปรโมชั่น 890 บาท
price ราคาปกติ 990 บาท

brand_logo

MOBIL SUPER 1000 TURBOSPEED 15W40 Size 6L.

น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา

price ราคาปกติ 775 บาท

brand_logo

SHELL HELIX ULTRA 0W-40 A685 Size 4L.

น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์

price ราคาโปรโมชั่น 1,890 บาท
price ราคาปกติ 2,390 บาท

brand_logo

SHELL HELIX HX8 SYN SN 0W-20 SN A685 Size 3L.

น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์

price ราคาโปรโมชั่น 750 บาท
price ราคาปกติ 830 บาท

brand_logo

SHELL HELIX HX7 5W-40 A685 Size 4L.

น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์

price ราคาโปรโมชั่น 850 บาท
price ราคาปกติ 950 บาท

คุณสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และดูน้ำมันเครื่องทั้งหมด


ตารางแสดงเรื่องการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน

สินค้า/บริการ ระยะรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง 30 วัน หรือ 5,000 กิโลเมตร โดยคิดจากระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน ไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากการรั่วซึม ของซีลประเก็น และ สภาพเครื่องยนต์
หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com