บี−ควิก รายการสินค้าอื่นๆ สินค้าเกี่ยวกับรถยนต์

รายการสินค้าอื่นๆ

product

บริการพ่นน้ำยายับยั้งไวรัส Corona (เก๋ง/กระบะ)

price ราคาโปรโมชั่น 100 บาท
price ราคาปกติ 200 บาท

product

บริการพ่นน้ำยายับยั้งไวรัส Corona (SUV/MPV)

price ราคาโปรโมชั่น 125 บาท
price ราคาปกติ 250 บาท

product

บริการพ่นน้ำยายับยั้งไวรัส Corona (รถตู้)

price ราคาโปรโมชั่น 150 บาท
price ราคาปกติ 300 บาท

product

สลับยาง-ถ่วงล้อ

ควรทำทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
price ราคาปกติ 300 บาท

product

ตั้งศูนย์ล้อ

ควรทำเมื่อรู้สึกว่าพวงมาลัยเอียง
price ราคาปกติ 450 บาท


ตารางแสดงเรื่องการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน

สินค้า/บริการ ระยะรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com