บี−ควิก รายการสินค้าอื่นๆ สินค้าเกี่ยวกับรถยนต์

รายการสินค้าอื่นๆ

product

บริการพ่นน้ำยายับยั้งไวรัส Corona (เก๋ง/กระบะ)

• มีส่วนประกอบของ Benzalkonium Chloride = 0.3% ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบ
ที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส Corona (COVID-19) ได้ และเป็นเกรดเดียวกันกับที่องค์กรระดับโลกเลือกใช้

• ออกฤทธิ์ภายใน 1 นาที

• คงประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อไวรัสนานถึง 7 วัน

• ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เป็นอันตรายต่อผิว

• ไม่ทำปฏิกิริยากับหนัง หรือ วัสดุในรถ

price
ราคาปกติ
200 บาท

สินค้า/บริการ ระยะรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com