บี−ควิก รายการสินค้าอื่นๆ สินค้าเกี่ยวกับรถยนต์

รายการสินค้าอื่นๆ

product

สลับยาง-ถ่วงล้อ

-การสลับยางทำเพื่อให้ยางทุกเส้นมีการสึกของดอกยางเท่ากันสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
-ควรสลับยางทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
-การถ่วงล้อทำเพื่อให้ล้อหมุนได้สมดุลย์ ไม่สั่น

-ล้อ Offset ไม่เท่ากัน ไม่สามารถสลับได้
-ยางเสื่อมสภาพ ไม่สามารถสลับได้

price
ราคาปกติ
300 บาท
รับส่วนลดมูลค่า 175.- ในหน้าชำระเงิน เมื่อซื้อสลับยาง-ถ่วงล้อผ่านเว็บไซต์

สินค้า/บริการ ระยะรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com