บี−ควิก รายการสินค้าอื่นๆ สินค้าเกี่ยวกับรถยนต์

รายการสินค้าอื่นๆ

product

สารทำความสะอาดเครื่องยนต์ LIQUI-MOLY 300 ml.

สารทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงใช้ได้ทั้งกับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล ช่วยชะล้างคราบสกปรก ละลายกากตะกอนและสารเคลือบแล็คเกอร์ สารตกค้างทั้งประเภทที่ละลายได้ในน้ำมันและไม่ละลายในน้ำมันทุกประเภทจะถูกกำจัดออกเพื่อเตรียมเครือ่งยนต์ให้สะอาดสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครั้งต่อไป เครื่องยนต์ที่ได้รับการทำความสะอาดคราบสกปรกและสิ่งปนเปื้อนต่างๆแล้ว จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดการสึกหรอในเครื่องยนต์และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

price
ราคาปกติ
550 บาท

สินค้า/บริการ ระยะรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com