บี−ควิก รายการสินค้าอื่นๆ สินค้าเกี่ยวกับรถยนต์

รายการสินค้าอื่นๆ

product

สารเคลือบและลดแรงเสียดทานเครื่องยนต์ MoS2 LIQUI-MOLY 300 ml.

ลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์ด้วยสาร MoS2 ที่จะสร้างชั้นฟิล์มบางๆสำหรับเคลือบชิ้นส่วนภายในที่เป็นโลหะ ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่จะได้ตามมาคือการประหยัดน้ำมันเชื่อเพลิงอย่างมีนัยสำคัญ ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์โดยมีผลยืนยันจากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ คงประสิทธิภาพได้ยาวนานกว่า 10,000 กิโลเมตร

price
ราคาโปรโมชั่น
487 บาท
ราคามีผลถึงวันที่ 30/11/2020
price
ราคาปกติ
650 บาท

สินค้า/บริการ ระยะรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com