บี−ควิก รายการสินค้าอื่นๆ สินค้าเกี่ยวกับรถยนต์

รายการสินค้าอื่นๆ

product

สารเคลือบและลดแรงเสียดทานเครื่องยนต์ MoS2 LIQUI-MOLY 300 ml.

เครื่องเบนซิน/ดีเซล
price ราคาปกติ 650 บาท

product

หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับล้างหัวฉีดและวาวล์ LIQUI-MOLY 300 ml.

เครื่องเบนซิน
price ราคาปกติ 550 บาท

product

หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับล้างหัวฉีดและวาวล์ LIQUI-MOLY 250 ml.

เครื่องดีเซล
price ราคาปกติ 550 บาท

product

น้ำยาล้างหัวฉีดห้องเผาไหม้ LIQUI-MOLY 500 ml.

เครื่องดีเซล
price ราคาปกติ 1,150 บาท

product

B-Quik เปลี่ยนถ่ายน้ำยาแอร์+Vacuum (รถญี่ปุ่น)

เปลี่ยนถ่ายน้ำยาแอร์+Vacuum (รถญี่ปุ่น)
price ราคาโปรโมชั่น 899 บาท
price ราคาปกติ 950 บาท


ตารางแสดงเรื่องการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน

สินค้า/บริการ ระยะรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com