โช้คอัพ Page45

โช้คอัพ Page45

ค้นหาโช้คอัพจากรุ่นรถ

more

ดูทั้งหมดbrand_logo

โช้คอัพหลัง Honda CIVIC FC 1.8 ปี 16-ON

โช้คอัพหลัง

price ราคาปกติต่อข้าง 1,990 บาท

brand_logo

โช้คอัพหน้าขวา Honda CR-V 2.4 ปี 13-16

โช้คอัพหน้าขวา

price ราคาปกติต่อข้าง 2,590 บาท

brand_logo

โช้คอัพหน้าซ้าย Honda CR-V 2.4 ปี 13-16

โช้คอัพหน้าซ้าย

price ราคาปกติต่อข้าง 2,590 บาท

brand_logo

โช้คอัพหลัง Honda Honda CR-V 2.4 ปี 13-16

โช้คอัพหลัง

price ราคาปกติต่อข้าง 2,190 บาท

คุณสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และดูโช้คอัพทั้งหมด


ตารางแสดงเรื่องการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน

สินค้า/บริการ ระยะรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
โช้คอัพ 1 ปี (ไม่จำกัดระยะทาง) รถติดตั้งแก๊ส รับประกัน 6 เดือน
หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com