บี−ควิก โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

บริการหลังการขาย (ยาง)

เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้นที่ บี-ควิก

บริการหลังการขายเมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้นที่ บี-ควิก

  • เติมลมยางธรรมดาฟรี ตลอดอายุยาง
  • ปะยางแบบแทงใยไหมฟรี ตลอดอายุยาง
  • สลับยางฟรี ทุก 10,000 ก.ม. จนถึง 50,000 ก.ม.
  • ถ่วงล้อฟรี ทุก 10,000 ก.ม. จนถึง 50,000 ก.ม.
  • เพียงแสดงสมุดรับประกันยาง สามารถเข้ารับบริการได้ที่บี-ควิก ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com