บี−ควิก โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

ใครๆก็ติด บี-ควิก

ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ และยางรถยนต์ ทุกเดือน! ตลอดทั้งปี 2563 รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท!

กลับมาอีกครั้ง ตามคำเรียกร้อง! กับกิจกรรม #ใครๆก็ติดบีควิก ซีซั่น 2

ลุ้นโชค 2 ชั้น เมื่อติดสติ๊กเกอร์ B-Quik

ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ และยางรถยนต์ ทุกเดือน! ตลอดทั้งปี 2563 รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท!

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม
โชคชั้นที่ 1 - ลุ้นทองคำ 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล
1. แจ้งกับเจ้าหน้าที่ บี-ควิก ว่าต้องการติดสติ๊กเกอร์ที่รถ
2. รับและกรอกคูปองให้ครบถ้วน หย่อนลงในกล่อง ณ สาขาที่รับบริการ เพื่อร่วมลุ้นชิงรางวัล
โชคชั้นที่ 2 – ลุ้นรับยางรถยนต์ฟรี 4 เส้น จำนวน 1 รางวัล
1. กดเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊ค B-Quik เต็มที่เพื่อรถ เต็มร้อยเพื่อคุณ หรือ กดติดตามอินสตาแกรม BQuikOfficial หรือ แอด LINE Official @B-Quik1153 (ตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวก)
2. โพสต์ภาพรถของคุณที่ติดสติ๊กเกอร์ บี-ควิก พร้อมแจ้งเลขทะเบียน และบอกเล่าความประทับใจเมื่อมาใช้บริการที่ B-Quik ใส่ #ใครๆก็ติดบีควิก พร้อมโพสผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ของคุณ หรือส่งมาทาง LINE Official @B-Quik1153 โดยกดที่ Rich Menu ด้านล่าง (ตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวก)
หมายเหตุ : กรณีเป็นการโพสต์ภาพผ่าน เฟซบุ๊ค หรือ อินสตาแกรม ลูกค้าจะต้องเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ
ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม : 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563
เกณฑ์การตัดสินคัดเลือก
โชคชั้นที่ 1 ทีมงานจะสุ่มจับรางวัลจากคูปองที่ส่งร่วมสนุกสำหรับ โชคชั้นที่ 1 ทุกๆ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป ที่ บี-ควิก สำนักงานใหญ่ เพื่อรับรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น มูลค่าประมาณรางวัลละ 5,000 บาท (มูลค่ารางวัลจะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่รับรางวัลสร้อยคอทองคำ) แจกจำนวน 20 รางวัล ต่อเดือน รวมทั้งหมด 11 เดือน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 220 รางวัล
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่กรอกข้อมูลในคูปองครบถ้วนเท่านั้น หากกรอกไม่ครบถ้วนขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล
โชคชั้นที่ 2 ทีมงานจะคัดเลือกรางวัลจากโพสที่ร่วมสนุกใน โชคชั้นที่ 2 ทุกๆ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพื่อรับรางวัลยางรถยนต์ฟรี 4 เส้น (ขนาดไม่เกินขอบ 18 นิ้ว และไม่ใช่ยาง Runflat) จำนวน 1 รางวัล (ยี่ห้อและรุ่นของยาง บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดสำหรับรางวัลในแต่ละเดือน) แจกจำนวน 1 รางวัล ต่อเดือน รวมทั้งหมด 11 เดือน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 รางวัล รวมรางวัลทั้งสิ้น 231 รางวัลตลอดปี
การประกาศผลรางวัล
• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลบนหน้า เฟซบุ๊คแฟนเพจ B-Quik เต็มที่เพื่อรถ เต็มร้อยเพื่อคุณ ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
• ผู้โชคดีจะต้องส่ง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสาขาที่สะดวกเข้าไปรับรางวัลมาทางกล่องข้อความ ของเพจ B-Quik เต็มที่เพื่อรถ เต็มร้อยเพื่อคุณ ภายในวันที่ 20 ก่อนเวลา 12.00 น. ของแต่ละเดือน มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. กิจกรรมครั้งนี้พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท บี-ควิก จำกัด หรือ บริษัทในเครือ และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่สำมำรถร่วมกิจกรรมได้
2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม / สำหรับโชคชั้นที่ 1 จะต้องกรอกข้อมูลในคูปองให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับคูปองที่กรอกมาไม่ครบถ้วน รวมถึง Account เฟซบุ๊ค หรือ อินสตาแกรม หรือ LINE ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งลุ้นของรางวัลได้ตลอดทั้งปี แต่ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม (พิจารณาจากหมายเลขบัตรประชาชน)
4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊ค B-Quik เต็มที่เพื่อรถ เต็มร้อยเพื่อคุณ หรือ กดติดตามอินสตาแกรม BQuikOfficial หรือ แอด Line Official @B-Quik1153 (ตามช่องทางที่ท่านสะดวกส่งภาพเข้ามาร่วมลุ้นรางวัลในโชคชั้นที่ 2)
5. เรื่องราวในภาพ หรือ ข้อความ ต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ บริษัท บี-ควิก จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ข้อมูล รายละเอียด และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าใน กรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัท บี-ควิก จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เรื่องราวที่มีการทำซ้า ลอกเลียน ดัดแปลง แก้ไข เพื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้
7. เนื้อหา รูปภาพและเรื่องราวทั้งหมดที่ถูกส่งเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท บี-ควิก จำกัด และบริษัทฯ ต่างๆ ในเครือ สามารถดัดแปลง แก้ไข และ / หรือ นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะชนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. บริษัท บี-ควิก จำกัด จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ทางโทรศัพท์ หรือ ทางกล่องข้อความที่หน้าเพจเฟซบุ๊ค หากไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ของรางวัลไม่สามารถ แลก / เปลี่ยน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของเรื่องราว และ / หรือ ภาพถ่าย และจะต้องไม่นำเรื่องราว และ / หรือ ภาพถ่าย ของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับเรื่องราว และ / หรือ ภาพถ่ายนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท บี-ควิก จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลกับผู้โชคดี ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นับจากวันประกาศผล
12. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย 13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ และ / หรือ ให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วน หรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ ผู้ร่วมกิจกรรม หรือ ผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า
14. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรม หรือ การรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้า หรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
15. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบ และยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
16. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด


หรือสอบถาม โทร. 1153


#ร่วมสนุกได้ทุกช่องทาง

#ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

#ครบทุกบริการเรื่องรถ ต้องที่ #BQuik #ที่1เรื่องรถ

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ - 2020-12-31
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com